Privacywetgeving

Wat doet UWN met uw persoonsgegevens? UWN B.V. gaat vertrouwelijk met al deze gegevens om.

Gegevens die wij nodig hebben

Als je besluit je gegevens toe te kennen aan UWN B.V., geef je daarmee toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk. UWN B.V. gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en zal de gegevens alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel werk te vinden of een vacature te vervullen.

UWN B.V. verwerkt van jou de volgende gegevens:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

E-mailadres

Telefoonnummer

Curriculum Vitae

Hoe wij omgaan met jouw gegevens

UWN B.V. bewaart je persoonsgegevens minimaal 7 jaren, verwerkt je persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Hierbij worden aan eisen gehouden die gesteld zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je hebt recht op inzage, rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens die UWN B.V. van je beschikbaar heeft. Je kan jouw verzoek kenbaar maken per e- mail: uwn@uwnbv.nl

Wanneer UWN B.V. volgens jou onzorgvuldig omgaat met je persoonsgegevens verzoeken wij je om dit bij ons te melden. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Menu